Uni-Bros. banner
 
Đang tải…

Dành 40% số thu để cải cách tiền lương

18/12/2009 08:38 am

LAWS - 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2010 để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2010, đảm bảo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng.

 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, tại Thông tư 224/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính có nội dung đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc dành 40% nguồn thu để lại theo chế độ năm 2010 để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2010, đảm bảo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng.

Riêng ngành Y tế tỷ lệ số thu được giữ lại để thực hiện cải cách tiền lương sẽ là 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao.

Đối với các địa phương, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2009 so với dự toán năm 2009 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước theo quy định chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2010 để tiếp tục thực hiện.

Toàn bộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán, quản lý riêng để tạo nguồn tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng nguồn kinh phí này cho các mục đích khác.

Với các biện pháp tạo nguồn như trên mà các Bộ, cơ quan Trung ương cũng như địa phương vẫn không đủ nguồn thì ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ để đảm bảo nguồn thực hiện.


Nguồn: Hạnh Lệ - Chinhphu.vn